29 เมษายน 2017 พระวิหารของพระเจ้า

ไม่รู้รึว่า… ร่างกายของเธอ

เป็นวิหารขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์

ที่สถิตในตัวเธอ

ถอดความจาก 1 โครินธ์ 6:19

คลิกที่เนื้อเพลง

ร่างกายคือพระวิหาร

 

Temple of God