สรุปย่อ ฟีเลโมน

ความรักของท่านทำให้เรายินดีและเป็นสุขยิ่งนัก

จิตใจของผู้เชื่อก็สดชื่นขึ้นเพราะท่าน

ถอดความจาก ฟีเลโมน ข้อ 7

58- Philemon-Thai

… เป็นบทสรุปย่อ  ฟีเลโมน

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกีไปพร้อมกับดูโปสเตอร์
จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=aW9Q3Jt6Yvk

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้   ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ  ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

ดูพระคัมภีร์เล่มอื่น ๆ ให้ค้นจากคำว่า ไบเบิลโปรเจกต์

[email protected]