29 เมษายน 2019 คนเช่าสวนจอมโกง

เจ้าของสวนใช้อีกคนไปเป็นคนที่สาม

แต่คนเช่าสวนก็ทำร้ายจนบาดเจ็บ  และไล่กลับไปเหมือนเดิม

ถอดความจาก ลูกา 20:11-12

Lukemobile20v11-12