เยเรมีย์ 33-2 แม้แกะก็กลับคืน

เยรมีย์ 33.10-13
ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ในสถานที่ซึ่งเจ้ากล่าวว่า..
เป็นที่ร้างไม่มีคนหรือสัตว์อาศัยอยู่..
ในเมืองต่าง ๆ ของยูดาห์และถนนในนครเยรูซาเล็มซึ่งเผป็นที่ร้าง ไม่มีมนุษย์อาศัย ไม่มีสัตว์เหลืออยู่นั้น
จะได้ยินเสียงเหล่านี้อีก คือเสียงของความร่าเริงยินดี
เสียงของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
เสียงร้องเพลงในขณะที่พวกเขานำเครื่องบูชาเข้ามายังพระวิหารของพระเจ้า

“จงร้องเพลงขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ
เพราะว่า พระเจ้าทรงดี
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”

เพราะเราจะรื้อฟื้นสภาพดีอย่างสมัยแรกๆ ของแผ่นดินให้คืนกลับมา
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส

ภาพจากhttp://en.wikipedia.org/wiki/Shepherd
ภาพจากhttp://en.wikipedia.org/wiki/Shepherd

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสว่า ..
ในที่นี้ซึ่งเป็นสถานที่ร้างเปล่าไม่มีคนหรือสัตว์อาศัยในเมือง
จะกลายเป็นที่ ๆ เหล่าผู้เลี้ยงแกะนำแกะของเขามาพักผ่อน
ตามเมืองแถบเทือกเขา  ในเมืองเชเฟลาห์  และในเมืองแถบเนเกบ
ในแผ่นดินเบนยามิน และสถานที่ในนครเยรูซาเล็ม
ในเมืองต่าง ๆ ของยูดาห์ ฝูงแกะจะเดินผ่านมือของคนที่นับจำนวนของมันอีกครั้งหนึ่ง …