3 กรกฎาคม 2015 ชื่อเสียงดี

ทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่ผู้เชื่อในเมืองลิสตราและอิโคนิยูม

ถอดความจาก กิจการ 16:2

Daily2015_7_3-act15-16-1-3