3 กรกฎาคม 2018 อย่ากลัว จงเชื่อ!

อย่ากลัว  จงเชื่อเท่านั้น แล้วลูกจะหายป่วย

ถอดความจากลูกา 8:49-50

Luke-8-49-50