3 กุมภาพันธ์ 2017 ผู้ที่ถูกพิพากษา

ที่ว่าบาป คือเขาไม่เชื่อเรา

ถอดความจากยอห์น 16:9
john16-9-11-Daily2017_2_3