3 ตุลาคม 2013 หย่อนลงตรงเป้าหมาย

พวกเขาหาทางที่จะหย่อนคนง่อยมาวางตรงพระพักตร์พระเยซู

ถอดความจากลูกา 5:18Daily2013_10_3-1

ชายคนนี้เป็นอัมพาต เดินไม่ได้
เขามีเพื่อนช่วยหามเขามาจากบ้าน
พอมาถึงบ้านที่พระเยซูทรงยืนสอนอยู่
พวกเขาก็ตกใจ เพราะคนแน่นบ้าน
ไม่มีทางที่พวกเขาจะเข้าประตูไปหาพระเยซูได้เลย

แต่เพื่อนทั้งสี่ไม่ได้ท้อใจ
เขาหามเพื่อนขึ้นไปบนหลังคา
และค่อย ๆ รื้อหลังคาออกเดี๋ยวนั้น!

Daily2013_10_3-2

คนในบ้านตกใจ  .. เอ๊ะ มีฝุ่นตกลงมาจากเพดาน
พอเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นชาย 4 คนกำลังรื้อหลังคา

“เจ้าทำอะไรกันนะ?”  คนหนึ่งตะโกน
แต่พวกเขาบอกว่า
“เดี๋ยวกระผมจะเรียงหลังคากลับอย่างเดิมนะขอรับ
เมื่อได้ความกว้างที่ต้องการ

บ้านก็สว่าง

เขาก็หย่อนเพื่อนลงมา ตรงหน้าพระเยซูพอดี!