3 ตุลาคม 2014 เก็บพระศพ…

โยเซฟ จากเมืองอาริมาเธีย 
เข้าไปหาปีลาตเพื่อขอพระศพของพระเยซู

ถอดความจากลูกา 23:52

Daily2014_10_3

มีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟ จากเมืองอาริมาเธีย เขาเป็นชาวยิว
และยังเป็นสมาชิกสภาด้วย
เขาเป็นคนดี ชอบธรรม และไม่เห็นด้วยกับการตัดสิน การกระทำต่อพระเยซูเช่นนั้น
เขาเป็นคนที่รอคอยแผ่นดินของพระเจ้า
หมายความว่า ทุกวันเขาคิดถึงพระเจ้า และมีชีวิตที่ใกล้ชิดพระองค์

เขาตัดสินใจเข้าไปหาปีลาต และขอพระศพพระเยซู เพื่อมาเก็บในถ้ำ
ปีลาตก็อนุญาตตามนั้น
เขาจึงนำพระศพลงมาจากไม้กางเขน และใช้ผ้าลินินผืนยาว
พันห่อพระศพของพระองคือย่างเรียบร้อย ตามธรรมเนียม
จากนั้นนำพระศพไปเก็บไว้ในถ้ำเก็บศพที่เพิ่งเจาะใหม่
ไม่เคยมีใครวางศพอื่นมาก่อน
วันนั้นเป็นวันเตรียมสำหรับสะบาโตซึ่งก็ใกล้จะถึงแล้ว

ส่วนเหล่าสตรีที่ตามพระองค์มาจากกาลิลี ก็ตามมา
ดูว่า เขาวางพระศพอย่างไร
เมื่อพวกเธอเห็นแล้ว ก็กลับไปเพื่อเตรียมเครื่องเทศ และน้ำมันหอมสำหรับพระศพ

 วันต่อมาเป็นวันสะบาโต พวกเขาก็หยุด ไม่ทำอะไรเลย ตามที่พระบัญญัติบัญชาไว้