3 ตุลาคม 2016 ผู้เลี้ยงผู้เดียว

ยังมีแกะที่ไม่ใช่อยู่ในฝูงนี้ เราก็จะนำพวกมันไปด้วย
และมันจะฟังเสียงของเรา 
จะกลายเป็นแกะฝูงเดียว  ผู้เลี้ยงผู้เดียว

ถอดความจาก ยอห์น 10:16

john10-14-16-Daily2016_10_3