3 พฤศจิกายน 2017 คลังปัญญา

คลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างนั้น 

ซ่อนอยู่ในพระองค์ 

ถอดความจาก โคโลสี 2:3

col-2-3-5-Daily-2017-11-3