3 พฤษภาคม 2013 จดหมายให้พลัง

คนที่ทนต่อการทดสอบใจก็เป็นสุข  เพราะว่า เมื่อเขาทนได้
เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้
แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ 

ถอดความจาก ยากอบ 1:12

imageเมื่อรู้ว่า พี่น้องที่เชื่อในพระเจ้า กำลังพบการข่มเหง การทดลองต่าง ๆ

ยากอบมิได้นิ่งนอนใจ   แต่เขาไม่อาจจะช่วยเหลือทุกคนได้

พี่น้องเหล่านั้น กระจัดกระจายกันไปทั่วดินแดนแถบนั้น

เขาอธิษฐานเผื่อ  ช่วยคนที่ช่วยได้  และ…. เขียนจดหมายเพื่อให้กำลังใจ

image

จาก… ยากอบ ผู้รับใช้ของพระเจ้า และพระเยซูคริสต์

ถึง.. คนสิบสองเผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้น

จดหมายฉบับที่ยากอบเขียนเมื่อสองพันปีก่อน

ยังคงสืบทอดมาให้เราอ่านจนทุกวันนี้

ไม่ได้เป็นพลัง และกำลังใจของคริสเตียนที่ถูกข่มเหงในเวลาโบราณนั้น

แต่ยังคงเป็นจดหมายแห่งชีวิตสำหรับพวกเราทุกคนวันนี้ด้วย!