3 พฤษภาคม 2018 นายบ่าวที่รัก

ในเมืองนั้น มีบ่าวของนายร้อยคนหนึ่ง ป่วยหนักใกล้ตาย…

ถอดความจาก ลูกา 7:2

Luke7-2-rev