3 พฤษภาคม 2019 หักเหลี่ยม

ของที่เป็นของพระเจ้า ก็จงถวายพระเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 20:25

Lukemobile20v23-26