3 มกราคม 2016 ฉันจะเดินไปกับพระเยซู

พระเยซูตรัสกับชายอีกคนว่า

จงตามเรามา 

ถอดความจาก ลูกา 9:59

เรามาร้องเพลงภาษาอัฟริกาน ว่า ฉันจะเดินไปกับพระเยซู  ด้วยกันนะ  จำให้ได้ เท่ากับเราได้อีกภาษาแล้วล่ะ

 

 

 

 

 

Ke tsamaya le Jesu…………………(I walk with Jesus)

Kae le kae ………………………………(wherever despite the place)

gotlhe moo …………………………….(anywhere at all)

a nkisang teng ……………………….( he sends me)

Hake tshabe……………………………( i don’t fear anything)