3 มกราคม 2017 สัญญาแปลก

 ใครก็ตามที่วางใจเรา เขาจะทำสิ่งที่เราทำ

 และยังจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า  เพราะเราไปหาพระบิดา 

ถอดความจากยอห์น 14:12


john14-12-Daily2017_1_3