3 มกราคม 2019 มีโอกาสอีกไหม?

เขาเองถึงกับอยากกินอาหารหมูที่อยู่ในราง

ถอดความจาก ลูกา 15:16
MobileLuke15-14-16