2 มิถุนายน 2017 ฝันที่เป็นจริง

ดูเถอะนะ … พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของฉัน

พระองค์ทรงทำให้ชีวิตฉันดำรงอยู่ได้

ถอดความจาก สดุดี 54:4