3 มิถุนายน 2017 อย่าทำบาป

เมื่อถูกเร้าให้โกรธ  ก็อย่าทำบาป

จงคิดทบทวนในใจ เวลาอยู่บนที่นอน

และสงบอยู่

ถอดความจาก สดุดี 4:4

IMG_6758oat