3 มิถุนายน 2017 ชีวิตที่สมกับข่าวดี

ขอให้ท่านใช้ชีวิตสมกับข่าวดีของพระคริสต์  

ถอดความจากฟีลิปปี 1:27

image