3 มิถุนายน 2019 เฝ้าระวังวันสุดท้าย

จงอธิษฐาน เพื่อว่าพวกเจ้าจะมีกำลัง

ถอดความจาก ลูกา 21:36
Mobile-Luke-21v36