3 มีนาคม 2016 สว่างที่เข้ามา

พระองค์เสด็จมาหาคนของพระองค์ และพวกเขาไม่ได้ต้อนรับพระองค์

ถอดความจาก ยอห์น 1:11

john-1-9-11Daily2016_3_3 (1)