3 มีนาคม 2018 ไม่เรื่องมาก

ข้าแต่พระเจ้า ใจของไม่ได้ลำพอง ตาก็ไม่ได้ยโส

ใจของฉันไม่คิดการใหญ่ที่เกินตัว 

ถอดความจาก สดุดี 131:1

IMG_6863re