3 สิงหาคม 2017 เชื่อเล็กนิดเดียว

เพียงเจ้าเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด เจ้าจะสั่งถอนต้นหม่อนนี้

ไปปักในทะเล  มันจะเชื่อฟังเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 17:6

 

Luke 17-5-6