3 เมษายน 2018 หิวจะอิ่ม

เจ้าทั้งหลายที่หิวโหยในเวลานี้ ก็เป็นสุข

เพราะเจ้าจะได้อิ่ม

ถอดความจาก ลูกา 6:21 ก

Luke6-21a-re