3 เมษายน 2019 ผู้ที่ตามหาจริง

เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะ

แสวงหาและช่วยคนที่หลงหายไปให้รอด

ถอดความจาก ลูกา 19:9-10

MobileLuke19v9-10