30 กันยายน 2016 แค่รับจ้าง

ที่คนนั้นหนีเพราะเขาเป็นแค่คนรับจ้าง และไม่ห่วงใยแกะ

ถอดความจากยอห์น 10:13

john10-12-13-Daily2016_9_30