30 กันยายน 2017 ทรงสร้างฉันมา

ที่เอารูปนี้ขึ้นมา น้องเนทที่วาดรูปนี้ เมื่อก่อน ยังวาดอะไรไม่เป็น

น้องเป็นบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  แต่พระเจ้าทรงอวยพระพรเธอ ให้ทำได้อย่างนี้

เราจึงอยากกล่าวคำเหมือนกษัตริย์ดาวิดที่ว่า

“ฉันสรรเสริญพระองค์   เพราะพระองค์ทรงสร้างฉันขึ้นมา

อย่างมหัศจรรย์พรั่นพรึง “

ถอดความจากสดุดี 139:14


???????????????????????????????