30 ตุลาคม 2015 ล่ามอีกแล้ว

เมื่อพวกเขาเห็นนายพันและทหาร พวกเขาก็หยุดทุบตีเปาโล

ถอดความจาก กิจการ 21:32
Daily2015_10_-30act21-32-34a