30 พฤศจิกายน 2015 ส่งตัวด่วน!

นำเขาไปพบท่านเฟลิกซ์ ผู้ว่าราชการเมือง

 ถอดความจากกิจการ 23: 24

Daily2015_11_-30act23-23-25