30 พฤษภาคม 2017 คนที่คุ้นเคย!

“องค์พระผู้เป็นเจ้านี่นา!”

ถอดความจากยอห์น 21:7

john-21-6b-7-Daily2017_5_30