30 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

ฟ้าและดินจะสูญสิ้นไป

แต่ถ้อยคำของเราไม่มีวันสูญสิ้นเลย

ถอดความจาก ลูกา 21:33

Mobile-Luke-21v32-33