30 มกราคม 2018 คำตอบที่เด็ดขาด

จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า

และรับใช้พระองค์ผู้เดียวเท่านั้น 

ถอดความจาก ลูกา 4:8

 

LU4ILLUS