30 สิงหาคม 2017 สิ่งที่ควรคิดถึง

ขอให้คิดถึงสิ่งที่ จริง มีเกียรติ เที่ยงตรง บริสุทธิ์

น่ารัก น่ายกย่อง   

ถอดความจาก ฟีลิปปี 4:8

php-4-8-Daily2017_8_29