30 เมษายน 2013 พระเจ้าทรงตอบ

เปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก  

แต่ว่า ทุกคนในคริสตจักรได้อธิษฐาน

ขอพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างร้อนใจ

ถอดความจาก กิจการ 12:5

Daily2013_4_30-1ยากอบอีกท่านซึ่งเป็นพี่ชายของยอห์นถูกประหาร

และเปโตรก็ถูกจับเข้าคุกด้วย

เพื่อน ๆ ของท่านในคริสตจักรก็พากันร่วมใจกันอธิษฐานอย่างร้อนอกร้อนใจ

ท่านยากอบ น้องของพระเยซูก็อธิษฐานอยู่อีกที่หนึ่ง

เท่ากับมีการอธิษฐานขอพระเจ้าเรื่องเดียวกันหลายแห่งในเมืองนั้น

Daily2013_4_30-2

และพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานอย่างอัศจรรย์

ทูตสวรรค์ได้พาเปโตรเดินออกมาจากคุกทั้ง ๆ ที่มีทหารเฝ้าอยู่ !

เมื่อท่านมาถึงบ้านหนึ่งจึงส่งคนไปบอกข่าวให้ท่านยากอบทราบ

แน่นอน คืนนั้น มีแต่ความยินดีกันทั่วบ้านทั่วเมือง

ถ้าเราอธิษฐานเพื่อเพื่อนของเราด้วยใจร้อนรน… พระเจ้าทรงตอบ….