30 เมษายน 2016 คนอิ่ม-คนหิว

คนที่อิ่ม  น้ำผึ้งก็ยังน่าเบื่อ  

แต่สำหรับคนที่หิวโหย ทุกสิ่งที่ขมก็กลับหวานชื่น

ถอดความจาก สุภาษิต 27:7

pro-27-7 (1)