30 เมษายน 2018 ไม่วางรากฐาน

คนที่ได้ยินแล้วไม่ทำตามคำนั้น 

เหมือนคนที่สร้างตึกบนดิน ไม่วางรากฐาน

ถอดความจาก ลูกา 6:49

Luke6-49