31 กรกฎาคม 2015 กษัตริย์อีกองค์

พวกนี้ทำผิดต่อซีซาร์เพราะประกาศว่า ยังมีกษัตริย์อีกองค์ที่ชื่อพระเยซู

ถอดความจาก กิจการ 17:7
Daily2015_7_31act17-7-9