31 กรกฎาคม 2017 ไม่มีที่ติ

ส่วนความดีตามบัญญัติ ข้าไม่มีที่ติ

ถอดความจาก ฟีลิปปี  3:6

php-3-5-6Daily2017_7_31