31 กรกฎาคม 2017 เพื่อฉันจะเป็นคนใหม่

“ตามพระกรุณาคุณที่มากมายของพระเจ้า
ขอทรงลบสิ่งที่ฉันได้ล่วงละเมิดพระองค์
ขอทรงล้างฉันให้สะอาดจากความชั่วของฉัน
ขอทรงชำระฉันจากบาปของฉัน.”

ถอดความจาก สดุดี 51:1-2