31 ธันวาคม 2017 พระองค์ทรงยึดเราไว้

ครั้งหนึ่ง อาสาฟ ได้อธิษฐานต่อพระเจ้า เป็นคำอธิษฐานที่เศร้า แต่มีความหวัง เพราะจะเจอประสบการณ์ร้ายแค่ไหน…

พระเจ้ายังยึดเราไว้มั่น

เมื่อจิตของฉันเป็นทุกข์  หัวใจของฉันเจ็บแปลบๆ

ฉันโง่เขลา ไม่รู้จักคิดให้ถูก

ทำตัวเหมือนสัตว์ต่อพระองค์ 

ถึงกระนั้น ฉันก็ยังอยู่กับพระองค์เสมอ 

พระองค์ทรงยึดมือขวาของฉันไว้ 

ถอดความจากสดุดี 73:21-23

???????????????????????????????