31 ธันวาคม 2018 เหรียญหนึ่งหายไป

เหรียญหนึ่งเกิดหายไป เธอจะไม่จุดไฟหา กวาดทั้งบ้าน

และค้นหาอย่างละเอียดทุกซอก ทุกมุมจนกว่าจะเจอหรือ?

ถอดความจาก ลูกา 15:8
MobileLuke15-8