31 พฤษภาคม 2013

ข้าพระองค์ทราบแล้วว่า พระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งใด 
ไม่มีอะไรมาขัดขวางแผนการของพระองค์ได้ …

ถอดความจากโยบ 42:2

Daily2013_5_31-1โยบต้องทนทรมานกับความเจ็บปวดนานพอควร

แถมภรรยา  เพื่อนทั้งสามก็ยังเข้ามาตำหนิติเตียน แสดงความเห็นของตัวเอง

พวกเขาคิดว่า เขามีคำตอบสำหรับความทุกข์ยากของโยบ

แต่แล้วตัวโยบเองกลับพบว่า

เขาไม่จำเป็นต้องไปต่อล้อต่อเถียงพระเจ้าเลย

เพราะพระองค์จะทรงทำอย่างไรกับเขาก็ได้…..

เขายอมรับพระองค์  น้อมรับทุกอย่างที่พระเจ้าจะให้เกิดกับเขา

Daily2013_5_31-2

พระเจ้าทรงให้โยบกลับคืนสู่สภาพดี

ทรงสั่งให้เขาอธิษฐานเผื่อเพื่อน  ๆ  ที่ทำร้ายจิตใจ   เพื่อพระองค์จะทรงเมตตาพวกเขา

เมื่อเขาอธิษฐานเพื่อเพื่อน ๆ  พระเจ้าก็ทรงให้เขาเจริญขึ้นอีกครั้ง

ปลายชีวิตของโยบนั้น มีอะไร ๆ มากกว่าที่เคย

มีลูกชาย ลูกสาวยั้วเยี้ยอีก  … เขาได้มีชีวิตจนเห็นหลานเหลนถึง 4 รุ่น

และเขาสิ้นชีวิตตอนที่ชรามากทีเดียว….