31 พฤษภาคม 2017 อวนแสนหนัก

คนอื่น ๆ ลากอวนที่ติดปลามากมายตามมา

ถอดความจาก ยอห์น 21:8

john-21-8-10-Daily2017_5_31 (1)