31 พฤษภาคม 2018 เท่าเทียมกัน

พระเยซูทรงไปตามเมือง หมู่บ้าน ประกาศข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 8:1

Luke-8-1-3