31 พฤษภาคม 2019 วันสุดท้าย

เพราะวันนั้นจะมาถึงทุกคนที่ใช้ชีวิตในโลก

ถอดความจาก ลูกา 21:35Mobile-Luke-21v34-35