31 มกราคม 2017 บอกมาก่อน

เมื่อใดมันเกิดขึ้น เจ้าจะระลึกได้ว่า เราบอกแล้ว

ถอดความจาก ยอห์น 16:4กjohn-16-1-4a-Daily2017_1_31