31 มกราคม 2019 ไปไม่ถึงกัน

มีเหวใหญ่ขวางเจ้ากับเราไว้

ถอดความจาก ลูกา 16:26

mobile-Luke16v26