31 สิงหาคม 2017

จงทำตามที่ท่านได้เรียนรู้ ได้รับ และได้ยิน ได้เห็นข้า 

ถอดความจาก ฟีลิปปี 4:9

ท่านเปาโล ไม่ใช่แค่สอนให้คนอื่นทำ  แต่ท่านเป็นตัวอย่างชั้นยอดอีกด้วย

php-4-9-Daily2017_8_31