ดาเนียล 3-1 เทวรูปทองคำ

goldstatue
ดาเนียล 3:1-6

ต่อมาไม่นาน  ราชาเนบูคัดเนสซาร์ก็ได้สร้างเทวรูปทองคำขึ้นมา
สูง 60 ศอก กว้างประมาณ 6 ศอก
แล้วนำเทวรูปนี้ไปตั้งไว้ที่ราบแห่งดูรา มลฑลบาบิโลน
แล้วจากนั้น ก็ทรงเรียกให้เหล่าเสนาบดี ข้าหลวง  ผู้ว่า ที่ปรึกษา
ขุนคลังและเหล่าผู้พิพากษา ตุลาการ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของมณฑลต่าง ๆ
เข้ามาร่วมกันในงานสถาปนาเทวรูปนั้น
ดังนั้น เหล่าข้าราชการทั้งหลายจึงเข้ามาร่วมงานสถาปนาเทวรูป
ซึ่งราชาเนบูคัดเนสซาร์ได้ตั้งขึ้นมา
พวกเขายืนอยู่ต่อหน้าเทวรูปนั้น

 

และผู้ประกาศของพระราชาก็ประกาศก้องว่า
“ประชาชนทั้งหลาย ทุกชาติ ทุกภาษา
ท่านทั้งหลายได้รับคำสั่งดังนี้
เมื่อใดที่ท่านทั้งหลายได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์
เสียงขลุ่ย   พิณเขาคู่ พิณใหญ่  ปี่ และเสียงดนตรีทุกชนิด
พวกท่านจะต้องก้มลงกราบนมัสการเทวรูปทองคำ
ที่พระราชาเนบูคัดเนสซาร์ได้จัดทำขึ้นมา
ใครก็ตามที่ไม่ก้มกราบนมัสการเทวรูปนี้
จะถูกโยนลงไปในเตาไฟร้อนแรงทันที

 

เพื่อน ๆ ครับ เทวรูปนี้ สูงประมาณ 10 ชั้น 
แถมเป็นทองทั้งตัว แต่เทวรูปในฝันมีหัวเท่านั้นที่เป็นทอง
เนบูคัดเนสซาร์กำลังคิดอะไรอยู่นะ?
อย่างหนึ่งที่รู้แน่ ๆ ก็คือ ใครขัดขืน ก็ต้องถูกเผาตายทั้งเป็น 
ใครขัดขืนคำสั่ง เท่ากับขัดขืนอาณาจักรบาบิโลนตรง